HUS



Vi bygger eneboliger i mur. Er du lei av skraping, maling og annet vedlikehold, bygg deg et hus i mur! I tillegg til at du får deg et nesten vedlikeholdsfritt hus, bygger du deg et hus med materialer som ikke gir grobunn for sopp og råte.

Såfremt materialene ikke er kontinuerlig nedfuktet beholder materialene sine gode egenskaper så fort de tørker opp igjen. Et murhus puster, og blir ikke bygget inn i plast. I Norge har vi årlig fuktskader på bygg for mellom 2,5 og 3 milliarder kroner. Mange av skadene er resultat av dårlige bygningsmessige detaljer og håndverk. I tillegg utgjør fukt og råte i materialer i våtrom en betydelig del av skadeomfanget


Det finns mange gode grunner til å velge mur!

  • Mur og betong brenner ikke, og hindrer spredning av brann.
  • Mur og betong hemmer brannutvikling slik at evakueringstiden øker. Det kan redde menneskeliv.
  • Yttervegger i mur eller betong vanskeliggjør ildspåsettelse. I storbyene utgjør pyromanvirksomhet en tredjedel av brannårsakene.
  • Mur og betongkonstruksjoner kan som regel rehabiliteres etter en brann.
  • Tunge konstruksjoner som mur og betong, demper støy. Du kan sove godt i et murhus!
  • Fjerner godt utvendig støy og skaper et godt inneklima.
  • Tunge konstruksjoner gir energiøkonomiske løsninger.

Betydelig energisparing kan oppnås ved riktig bruk av tunge materialer og konstruksjoner i bygg. Mur og teglstein har meget god varmekapasitet og holder på varmen når nattetemperaturen synker på vinterstid og mur holder på kulda når dagtemperaturen stiger om sommeren. Begge deler kan utnyttes til å redusere behovet for kjøpt energi, både til oppvarming og til kjøling. Bygger du i mur eller betong, og sørger for riktige bygningsmessige og håndverksmessige detaljer, kan du glemme utvendig vedlikehold i mange år. Mens pusset mur kanskje må gåes over etter 20-25 år, kan et tegl hus stå nesten evigvarende. Dette er det eneste produktet som bare blir ”finere og finere” med årene. Så godt som alle de gamle flotte byggverkene vi reiser rundt i verden for å beundre er bygget i disse materialene, og de fleste er like fine selv etter århundrer, og til og med årtusener.

Vi er godt i gang med å bygge vår første to-mannsbolig på Kongsvinger sammen med Grønn Bolig! 
se prospektet her.