MUR/PUSSHer har man utrolig mange muligheter, vi utfører alt fra grunnmurer, støpte plater på mark for hus, garasjer, verksteder/ låver og industrigulv til flotte vegger av tegl og/eller puss både inne-/ og ute. Det er viktig og bruke riktig materialer til de forskjellige arbeidene.

Samme er det med overflatebehandling, man kan se oppsprekte og stygge overflater i murhus og murbygninger. Da er sannsynligheten for at det er brukt en organisk (for tett) maling eller feil pussmørtel stor. Spør oss om råd. Vi har rehabilitert flere gamle fasader.


Vi er sertifiserte fasadeentreprenør, og kan tilby alt fra puss på isolasjon(tilleggsisolering), puss på plater(luftet kledning). Dette er plater som blir montert i stedet for panel på trehus/bygninger, som igjen blir pusset med fiberarmert puss. Luftet Kledning gir en pusset fasade hvor det er et luftsjikt mellom puss/værhud og vindtetting/isolasjon. Systemet kan kombineres med andre konsepter, eller på hele fasaden som en helhet. Passer også på et tilbygg.